Phân

Duy Doan dịch.


Gubernatis [1] trong nghiên cứu của ông ta về văn hoá dân gian, và Freud [2] trong công trình của ông về tâm lí học thực nghiệm, đã thấy được rằng cái vật mà hầu như vô dụng thì thường liên hệ với cái có giá trị nhất. Do vậy, ví dụ, chúng tôi phát hiện trong những huyền thoại và những câu chuyện cổ một sự liên hệ đáng ngạc nhiên giữa phân và vàng [i], một mối quan hệ cũng xảy ra trong thuật luyện đan, bởi vì nigredo (sự đen đặc) và sự hoàn thiện sau chót của aurum philosophicum (cục vàng triết gia) hình thành nên sự khởi tạo và sự kết thúc của một quá trình chuyển hoá. Tất cả tính biểu tượng này được hàm chứa trong một câu nói của Nietzsche [3]: “Nhờ vào cái tầm thường nhất mà cái phi thường nhất mới vươn lên được tới đỉnh của nó.”[4]

Dịch tại Sài-gòn,
20101222.

 


Chú thích:

 

[i] JUNG, C. G. Symbols of Transformation (Collected Works, 5). London, 1956.

 

 

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Excrement.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.


Chú thích của người dịch:

[1] Angelo de Gubernatis (1840-1913): nhà Đông phương học người Ý.
[2] Sigmund Freud (1856-1939): bác sĩ thần kinh và là nhà tâm lí học người Áo, là ông tổ của lĩnh vực phân tâm học.
[3] Friedrich Nietzsche (1844-1900): triết gia người Đức.
[4] Câu tiếng Anh là: “Out of the lowest the highest reaches its peak.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s