J. E. Cirlot – Nhện

Nhện là một biểu tượng với ba nghĩa tách bạch; đôi khi chúng hoà trộn hoặc chồng chéo lên nhau, đôi khi nghĩa này hay nghĩa khác trội hơn. Ba nghĩa đó được khởi nguồn từ: (i) quyền năng sáng tạo của loài nhện, như được minh hoạ trong hành động giăng tơ dệt mạng của chúng; (ii) tính hung hãn của loài nhện; và (iii) mạng nhện như một mạng lưới xoắn ốc tụ về một tâm điểm. Con nhện an vị trên mạng nhện của nó là một biểu tượng của trung tâm thế giới, do đó mà nó được tôn xưng như gã thợ dệt vĩnh hằng của một mạng lưới ảo tượng [32]. Quyền năng phá huỷ của loài nhện cũng được gắn kết với nghĩa của nó như một biểu tượng của thế giới hiện tượng. Như Schneider chỉ ra, loài nhện, hành động dệt và giết chóc – xây dựng và phá huỷ không ngơi nghỉ của chúng biểu trưng cho sự luân phiên không ngừng của các thế lực mà sự ổn định của vũ trụ phụ thuộc vào. Vì lí do này mà tính biểu tượng của nhện lại càng thâm sâu, như chính loài nhện, biểu hiện hành động ‘hiến sinh liên tục’ như ý nghĩa của một sự chuyển hoá liên tục của con người xuyên suốt hành trình sống của y. Ngay tự cái chết chỉ đơn thuần là những con gió cuốn thốc cuộc đời già cỗi đi để xe nên một cuộc đời mới [51]. Nhện là loài sinh vật mang tính trăng vì mặt trăng (do tính thụ động của nó, theo nghĩa nó chỉ đơn thuần phản chiếu ánh sáng, và vì các pha tròn hay khuyết của nó khiến nó mang tính dương hay tính âm) có liên quan tới thế giới hiện tượng, và trong một cấp độ siêu linh, liên quan tới trí tưởng tượng. Do vậy, mặt trăng vì nắm giữ sức ảnh hưởng lên toàn bộ thế giới hiện tượng (đối với tất cả các dạng hiện tượng phải chịu thành-trụ-dị-diệt) đã dệt nên sợi chỉ số phận của mỗi con người. Cũng theo đó mà mặt trăng được mô tả như một con nhện khổng lồ trong rất nhiều thần thoại [17].

K.H. dịch
2012.01.07

Nguyên chú của tác giả:
[17] ELIADE, Mircea. Tratado de historia de las religiones. Madrid, 1954.
[32] JUNG, C. G. Psychology and Alchemy (Collected Works, 12). London, 1953.
[51] SCHNEIDER, Marius. La danza de espadas y la tarantela. Barcelona, 1948.

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Spider” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Advertisements

2 comments on “J. E. Cirlot – Nhện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s