J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của trạng thái trống rỗng

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của trạng thái trống rỗng

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage
 

Đây là một ý niệm trừu tượng, là phản đề cho cái quan niệm huyền bí về ‘Hư vô’ (là thực tại không cần vật thể lẫn hình dạng mà vẫn nuôi dưỡng được hạt giống cho toàn thể sự vật). Trong hệ thống chữ tượng hình Ai-cập, thì cái rỗng không được định nghĩa là ‘một chốn được tạo ra từ việc mất mát một chất cần thiết trong việc tạo dựng cõi thiên đàng’, và do vậy có liên hệ với không gian. Trong cỗ quan tài đá của Seti I [một vị Pharaoh của Ai-cập cổ đại], có hình ảnh một cái trống rỗng gồm con tàu của Nu đã đầy được một nửa, con tàu này hình thành một hình bán nguyệt lật ngược được hoàn chỉnh bởi một hình bán nguyệt thứ nhì nằm về một phía của hình thứ nhất (19).

Chuyển ngữ tại Sài-gòn.
20120111.Nguyên chú của tác giả:

(19) ENEL. La langue sacrée. Paris, 1932.


Nguồn:

Cirlot, J. E. “Emptiness.”  A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s