Tính biểu tượng của diễn viên nhào lộn

 

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của diễn viên nhào lộn

Vì những pha nhào lộn của họ thường liên quan đến việc lộn ngược cơ thể xuống nhờ đứng bằng tay nên diễn viên nhào lộn trở thành một biểu trưng sinh động cho sự lật ngược hay nói cách khác cho sự đảo lộn cái nhu cầu luôn luôn trổi dậy vào thời điểm khủng hoảng (những khủng hoảng cá nhân, xã hội hay những khủng hoảng tập thể có tính lịch sử) để phá vỡ và đảo ngược những trật tự đã xác lập: chủ nghĩa duy tâm trở thành chủ nghĩa duy vật; tính hiền lành biến thành tính hung hăng; sự an nhiên trở thành bi kịch; tính trật tự trở thành tính vô trật tự; hay ngược lại. Những diễn viên nhào lộn còn liên quan đến các phương diện khác của sự diễn xiếc, đặc biệt liên quan đến bí ẩn của Người Bị Treo (the Hanged Man) trong bộ bài Tarot, vốn có cùng một ý nghĩa.

Hoàng Phúc dịch

Nguồn:

Cirlot, J. E.  “Acrobat.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s