J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của nhân mã

Nhân Mã là một sinh vật thần thánh, nửa người, nửa ngựa, được cho là thành quả của sự kết hợp giữa Centaurus (I) và những con ngựa xứ Magnesian. Theo quan điểm về biểu tượng thì nhân mã đối lập với hiệp sĩ, nghĩa là, nó tượng trưng cho sự thống trị tuyệt đối của đấng tối cao bằng những sức mạnh bất thuần: Nói cách khác, là đại diện cho sức mạnh vũ trụ, bản năng, hay tiềm thức , những thứ không thể kiểm soát được bằng linh hồn.

ManhTuan Nguyen dịch.

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Centaur.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Chú thích của người dịch:

(I) Centaurus  : Nhân mã đầu tiên, là con của Ixion và nephele, sống ở núi Pelion.


*Hình phạt giành cho Ixion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s