J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của cái chuông

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của cái chuông

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage

Tiếng chuông biểu trưng cho năng lực sáng tạo (4). Do nằm ở vị thế được treo lơ lửng nên nó tạo ra cho mình một ý nghĩa huyền học ứng với nhất thiết các vật thể được treo chơi vơi giữa trời và đất. Cái chuông nhờ vào hình dạng của mình mà có sự liên hệ với mái vòm, do vậy còn được liên hệ với cõi trời.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120721

Nguyên chú của tác giả:

(4) BAYLEY, HAROLD. The Lost Language of Symbolism. London, 1912 (repr. 1951).

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Bell.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s