Jorge Luis Borges – Argumentum Ornithologicum

 

Jorge Luis Borges

Argumentum Ornithologicum

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Andrew Hurley

 

Tôi nhắm mắt lại và thấy một bầy chim. Khung cảnh đó chỉ hiện ra trong một giây, hoặc có thể còn ít hơn nữa. Tôi không chắc mình thấy được bao nhiêu con chim. Số lượng chim xác định hay bất định? Vấn đề này liên quan đến sự tồn tại của Chúa. Nếu Chúa tồn tại thì con số đó xác định, bởi vì Chúa biết tôi thấy bao nhiêu con chim. Nếu Chúa không tồn tại thì con số đó bất định, bởi có lẽ không ai đếm được. Trong trường hợp này, tôi thấy có ít hơn mười con chim (chẳng hạn thế) và nhiều hơn một con, nhưng lại không thấy chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hoặc hai con chim.Tôi thấy một lượng chim từ mười đến một, không phải chín, tám, bảy, sáu, năm, v.v.. Con số nguyên ấy – không phải số chín, không phải số tám, không phải số bảy, không phải số sáu, không phải số năm, v.v. – không ai hình dung ra được. Ergo, Chúa tồn tại. 

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20121017

Ghi chú:

Bài này có nhan đề theo tiếng Latin, nghĩa là “Lập luận theo điểu học”

Từ Latin ergo nghĩa là therefore trong tiếng Anh (do vậy trong tiếng Việt)

 

Nguồn:

Borges, Jorge Luis. “Argumentum Ornithologicum.” Jorge Luis Borges: Collected Fictions. Trans. Andrew Hurley. New York: Penguin, 1998.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s