J. E. Cirlot – Dionysos

Một vị thần trái nết, tượng trưng cho việc tự do thích phóng dục vọng hoặc cho việc tháo bỏ sự cấm đoán và đè nén [15]. Nietzsche đã chỉ ra cho người đời thấy sự tương phản giữa Apollo và Dionysos như để biểu trưng cho hai quan điểm cực độ về nghệ thuật và cuộc sống, theo đó kéo con người tới một trong hai phương diện, hoặc là trật tự hoặc là hỗn độn, hay nói cách khác – như quan điểm bản năng tự diệt (death-wish) của Freud – là hướng đến sự hiện hữu và cuộc sống vĩnh hằng hoặc tự huỷ hoại.

Bản tính ham muốn vô độ của các thần Hi Lạp – được cho là đến từ vùng Tiểu Á hay vùng Scythia – rõ ràng là được gán cho Dionysos, chẳng hạn biểu tượng chiếc gậy thyrsus được mô phỏng theo hình dạng của một dương vật cương cứng với đầu hình quả thông hay rắn, ngựa, bò, báo, dê đực và lợn.

Theo Jung, huyền thoại Dionysos biểu thị cho hố thẳm của “sự hoà tan cuồng say” (impassioned dissolution) trong mỗi cá nhân, là kết quả từ nguồn cảm xúc được đưa đến hai trạng thái bột phát cực độ và liên quan đến sự hối thúc mạnh mẽ nhằm thoát khỏi thực tại để tiến vào ‘thời kì hồng hoang’ (pre-time), đặc điểm của cuộc truy hoan; do vậy thần thoại về Dionysos biểu tượng cho một thôi thúc mạnh mẽ trong vô thức [32]. 

Nguyễn Mạnh Tuấn dịch.
Duy Đoàn hiệu đính
21.11.2012

Nguyên chú:

DIEL, Pail. Le Symbolisme dans la mythologie grecque. Paris, 1952 (15).

JUNG, C. G. Psychology and Alchemy (Collected Works, 12). London, 1953 (32).

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Dionysos  ” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s