J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của loài dơi

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của loài dơi

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage

 

Bởi vì loài dơi có bản chất hàm hồ, nên nó mang ngụ ý đầy mâu thuẫn. Ví dụ như ở Trung-hoa, nó tượng trưng cho hạnh phúc và trường thọ (5). Còn trong thuật luyện đan Tây-phương, ý nghĩa của nó không quá xa rời ý nghĩa của loài rồng và của thư hùng nhân (hermaphrodite). Tuy thế, đôi cánh loài dơi mang thuộc tính của hoả ngục (32).

 

Chú thích của tác giả:

(5) BEAUMONT, A. Symbolism in Decorative Chinese Art. New York, 1949.

(32) JUNG, C. G. Psychology and Alchemy (Collected Works, 12). London, 1953.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20130125

 

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Bat.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s