J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của thân xác

 

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của thân xác

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage

 

Đối với Gichtel, thân xác là ‘toạ vị của lòng ham muốn vô độ, của bệnh tật và cái chết’. Trong tư tưởng của giáo phái Mithra (theo Evola) thì tâm hồn, để giải phóng chính mình ra khỏi thân xác, cần phải vượt qua bảy tinh cầu.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20130125

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Body.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s