Tính biểu tượng của Pandora – J. E. Cirlot

Theo Diel, chiếc hộp Pandora là biểu tượng của sự cám dỗ xấu xa chung quanh con người – những người mang tinh thần Prometheus nổi loạn đứng lên chống lại trật tự thần thánh (15). Cô nàng đôi lúc cũng là biểu tượng của những xu hướng phi lý, hoang dã thuộc về trí tưởng tượng.

Trịnh Ngọc Thìn dịch

Chú thích của tác giả:

DIEL, Pail. Le Symbolisme dans la mythologie grecque. Paris, 1952 (15).

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Pandora” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s