J. E. Cirlot – Hoa hồng

Một đoá hồng đơn lẻ, về bản chất, là một biểu tượng của sự hoàn thiện, của thành tựu hoàn bị và sự hoàn hảo. Do vậy, đổ dồn về nó các ý niệm kết hợp những đặc tính: Trung tâm thần bí, trái tim (14), khu vườn của Eros, thiên đàng của Dante (4), người thương (31), biểu tượng của Venus (8) và cứ thế. Những ý nghĩa biểu trưng chính xác hơn bắt nguồn từ màu sắc và số cánh hoa của nó. Sự liên quan của đoá hồng trắng và đoá hồng đỏ phù hợp với mối quan hệ giữa hai màu như đã được xác định trong thuật luyện đan. Hoa hồng xanh là biểu tượng của sự bất khả. Hoa hồng vàng là biểu tượng của thành tựu trọn vẹn. Khi mang hình dạng tròn, đoá hồng tương đương về mặt ý nghĩa với mạn-đà-la. Hoa hồng bảy cánh ám chỉ bộ bảy (đó là, bảy Chiều Không gian, bảy ngày trong tuần, bảy hành tinh, bảy cấp độ của sự hoàn hảo). Nó xuất hiện với nghĩa này trong biểu tượng DCCXXIII trong Ars Symbolica của Bosch và trong Summum Bonum của Robert Fludd (32). Hoa hồng tám cánh tượng trưng cho sự phục hồi (46).

K.H. dịch
2013.03.19

Nguyên chú của tác giả:
(14) DAVY, M.-M. Essai sur la Symbolique Romane. Paris, 1955
(4) BAYLEY, HAROLD. The Lost Language of Symbolism. London, 1912  (repr. 1951)
(31) JUNG, C. G. Symbols of Transformation (Collected Works, 5). London, 1956
(8) B. G. P. Diccionario universal de la mitología. Barcelona, 1835
(32) JUNG, C. G. Psychology and Alchemy (Collected Works, 12). London, 1953
(46) PINEDO, Ramiro de. El Simbolismo en la escultura medieval española. Madrid, 1930

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Rose” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s