J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của chiếc nón

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của chiếc nón

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage

Theo Jung, bởi chiếc nón dùng để che phủ đầu, nên nhìn chung nó mang tính tạo nghĩa cho những gì nằm bên trong nó: suy tư. Ông nhớ thành ngữ người Đức nói rằng ‘hãy đặt toàn bộ ý niệm bên dưới một chiếc nón’, và ông còn nhắc đến cuốn tiểu thuyết The Golem của Meyrink, trong đó nhân vật chính thấy được những suy tư và cảm được những trải nghiệm của người khác khi  vô tình đội lên chiếc nón của người đó (32). Jung cũng chỉ ra rằng, bởi vì chiếc nón là ‘phần đỉnh’ và phần chóp  của con người, do vậy có thể nói rằng nó bao phủ cả người ấy, một ý tưởng chứa đựng sự tạo nghĩa biểu trưng đặc biệt. Theo hình dạng thì chiếc nón có thể được trao cho sự tạo nghĩa riêng biệt; ví dụ, sự tạo nghĩa cho quân bài Minstrel trong bộ bài Tarot (56). Thay đổi nón của một người cũng tương đương với chuyện thay đổi cả tâm tư lẫn ý niệm của người ấy. Việc chọn ra một chiếc nón – liên hệ với trật tự xã hội đặc thù – biểu thị lòng ham muốn được phép gia nhập tập hợp đó hoặc có được những đặc tính cố hữu của nó. Có những chiếc nón, như nón Phrygia (Phrygian cap), vốn có ý nghĩa đặc biệt về dương vật, và những chiếc nón khác có thể trao cho khả năng vô hình (biểu trưng cho sự đè nén). 

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20130325

Nguyên chú của tác giả:

(32) JUNG, C. G. Psychology and Alchemy (Collected Works, 12). London, 1953.

(56) TEILLARD, Ania. Il Simbolismo dei Sogni. Milan, 1951.

 

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Hat.” A Dictionary of Symbols. Bản dịch Anh ngữ của Jack Sage. Ấn bản thứ hai. London: Routledge, 1971.

A Dictionary of Symbols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s