Biểu tượng của cái giếng

Trong biểu tượng của Cơ Đốc giáo, giếng thuộc về nhóm ý tưởng có liên hệ với ý niệm đời người ví như một chuyến hành hương và biểu thị cho sự cứu rỗi linh hồn (4). Giếng chứa nước sạch và tinh khiết là biểu tượng của khát vọng tối thượng hoặc của “Sợi dây bạc” nối kết con người với vai trò Trung tâm. Nữ thần  Demeter và các vị thần khác được thể hiện  đứng bên cạnh một cái giếng (15).Nhưng biểu tượng này không chỉ được tìm thấy trong nền văn hóa cổ đại cấp cao hơn mà còn trong thời kỳ nguyên thủy. Schneider chú thích rằng trong những nghi lễ chữa bệnh của con người ở mức độ duy linh thì trung tâm của  bối cảnh  diễn ra gần một cái hồ hoặc một cái giếng nơi mà người bệnh rửa tay, ngực và đầu bằng nước ở đó.Cạnh rìa bờ nước, sậy sinh trưởng và người ta tìm thấy cả vỏ  sò và cả hai thứ đều là biểu tượng cho nguồn nước cứu rỗi (51).Cụ thể thì hành động kéo nước từ giếng lên -giống như việc câu cá- là biểu tượng của việc thu rút những điều bí ẩn của đại dương (31).Nhìn kỹ  nước trong hồ hoặc giếng tương tự như thái độ thần bí của sự trầm tư mặc tưởng. Cuối cùng giếng cũng là biểu tượng của linh hồn và thuộc tính giống cái (32).

Trịnh Ngọc Thìn dịch

Bình Phước 28/3/2013

Chú thích của tác giả:

(4)  BAYLEY, HAROLD. The Lost Language of Symbolism. London, 1912 (repr. 1951).

(15)  DIEL, Pail. Le Symbolisme dans la mythologie grecque. Paris, 1952.

(51)  La danza de espadas y la tarantela. Barcelona, 1948.

(31)  JUNG, C. G. Symbols of Transformation (Collected Works, 5). London, 1956.

(32)  Psychology and Alchemy (Collected Works, 12). London, 1953.

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Well” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s