Michael W. Kraus – Muốn quyền lực để được là chính mình

Quyền lực thúc đẩy tính tự chủ và tính nhất quán ở bản thân

Đôi lúc, quyền lực có thể có một ảnh hưởng tích cực lên hạnh phúc của chúng ta bằng cách cho phép chúng ta được tự do là chính mình.

Nghiên cứu được tiến hành bởi giáo sư tâm lý Serena Chen và Dacher Keltner (và tôi!) (2011) khẳng định điều này: Quyền lực cho phép bạn được là chính bạn! Vì quyền lực bao gồm sự kiểm soát và quyền tự do thi hành thưởng và phạt đối với người khác, quyền lực có khả năng cho phép con người trở nên nhất quán ở mọi tình huống và bối cảnh. Về bản chất, có quyền lực có nghĩa là một người không phải thực hiện những chiến lược thể hiện bản thân, phải tỏ ra như một người nào đó mà đó không phải là con người thật của họ.

Trong nghiên cứu đầu tiên để kiểm tra dự đoán này, những người tham gia điền vào một bảng đánh giá tính cách, đánh giá về cảm giác quyền lực của một người. Đó là, xu hướng xủa bạn đồng ý với những câu như “Mọi người có xu hướng lắng nghe những điều tôi nói” hoặc “Tôi cảm thấy tôi có nhiều quyền lực” với sự tôn trọng những mối quan hệ của bạn nhìn chung. Sau khi hoàn thành xong bản đánh giá này, những người tham gia hoàn thành bài kiểm tra 20 câu, một nhiệm vụ viết mà mọi người phải trả lời 20 câu hỏi mở về bản thân họ. Những người có số điểm cao về cảm giác quyền lực có xu hướng viết những câu nhất quán như “Tôi là người hướng ngoại”, “Tôi tự tin, thân thiện,” và “Tôi thích hoạt động xã hội.” Ngược lại, người có số điểm quyền lực thấp hơn có xu hướng cho thấy sự nhất quán ít hơn trong những câu tuyên bố về bản thân của họ.

Trong nghiên cứu thứ hai, những người tham gia điền vào thang đo cảm giác quyền lực tương tự và sau đó được yêu cầu mô tả bản thân họ như thể họ đang làm một hồ sơ online cho hai mạng xã hội khác nhau -Eharmony cho hẹn hò; Facebook cho việc gặp gỡ những người bạn mới và mạng lưới xã hội. Những người tham gia có quyền lực cao hơn một lần nữa có xu hướng trở nên nhất quán hơn trong những mô tả về bản thân họ ở những trang web đó. Ngược lại, những người tham gia có quyền lực thấp có xu hướng thay đổi cách họ thể hiện bản thân qua hai trang web đó. 

Cuối cùng, chúng tôi kì vọng rằng sự nhất quán trong khái niệm về bản thân được nâng cao mà quyền lực cho phép cũng có những sự liên quan đến những cảm giác về tính chân thực, một dấu hiệu nâng cao hạnh phúc. Để kiểm tra dự đoán cuối này, chúng tôi sử dụng một nhiệm vụ viết ở đó mọi người viết về một lần họ có quyền lực cao, quyền lực thấp hoặc quyền lực trung tính (thức dậy vào buổi sáng). Những người tham gia sau đó đánh giá về tính cách của họ trong ba bối cảnh: ở nhà, với gia đình và ở trường học/nơi làm việc. Cuối cùng, những người tham gia đánh giá những cảm giác về sự chân thực của họ nói chung – đó là, mức độ mà một người có thể bộc lộ những thái độ và cảm xúc thật của họ xung quanh người khác. Không ngạc nhiên, những người tham gia có quyền lực cao nhất quán hơn trong những sự tự đánh giá qua ba bối cảnh và cũng có xu hướng thông báo về những cảm giác chân thực được nâng cao, so với những người tham gia quyền lực thấp của họ.

Như vậy, quyền lực có một hệ quả quan trọng tích cực đối với con người: Khi con người có quyền lực, họ không cảm thấy cần phải thay đổi cách họ thể hiện bản thân họ ở những tình huống hoặc những bối cảnh khác nhau. Theo cách này, đây là điều tốt vì nó giúp một người cảm nhận và hành động một cách chân thực hơn trong tất cả những tình huống khác nhau. Ngược lại, thiếu quyền lực có nghĩa là một người phải có chiến lược trong cách họ bộc lộ bản thân, thay đổi theo bối cảnh. Dù những mối bận tâm về việc thể hiện bản thân có lẽ mang tính thích nghi ở một số tình huống thì ta dễ dàng nhận thấy việc thay đổi bản thân thường xuyên của một người có thể góp phần vào những cảm xúc tiêu cực như “Tôi không thể là chính tôi” hoặc “Mọi người không thực sự hiểu tôi.”

Thanh Hằng dịch

Nguồn:

The Power to Be Me: Published on January 26, 2012 by Michael W. Kraus, Ph.D. in Under the Influence.

http://www.psychologytoday.com/blog/under-the-influence/201201/the-power-be-me

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s