Mark D. White: Một mối quan hệ có thể không kéo dài mãi mãi, nhưng…

Tại sao hôn nhân – hoặc bất kỳ mối quan hệ cam kết dài hạn nào – hiện nay được xem là một điều gì đó bạn hoãn lại cho đến khi nào bạn đạt được một số điều nhất định, hơn là có ai đó cùng hoàn thành chúng với bạn? Nó được xem như, hoặc là một phần thưởng (một điều gì đó mà bạn đã phải đạt được với tất cả sự nỗ lực một mình), hoặc là một sự xa xỉ (gây mất tập trung khi bạn đang làm việc để leo lên nấc thang sự nghiệp). Còn gì nữa nào, giá trị của sự cam kết thường bị hạ giá vì nó đôi lúc kết thúc và một số người tránh bước vào những mối quan hệ vì họ có thể phải bước ra khỏi chúng sau này.

Trong lý tưởng, niềm vui của cam kết dài hạn là có một ai đó bên cạnh bạn, cùng với bạn, chia sẻ những niềm vui và khó khăn của cuộc sống. Một cam kết lâu dài bổ sung cho phần còn lại của cuộc sống của bạn khi nó trở thành một phần của cuộc sống. Nhưng nếu sự cam kết với đối tác của bạn lại “cạnh tranh” với những phần khác của cuộc sống của bạn thì đó không phải là một mối quan hệ tốt. Và nếu bạn suy nghĩ về sự cam kết dài hạn theo cách này thì bạn đang bỏ sót điểm quan trọng.

Có lẽ 1 phần của những gì bên dưới cách suy nghĩ về cam kết dài hạn đó là quan điểm cho rằng nó cản trở tính tự chủ của bạn: trong một mối quan hệ có tính cam kết, bạn có trách nhiệm với đối tác của bạn đến một mức độ nào đó và không phải lúc nào cũng được tự do làm những gì bạn muốn khi bạn muốn. Nhưng (hy vọng) bạn không cam kết với một số người ngẫu nhiên: đối tác của bạn là người chia sẻ, hoặc ít nhất hỗ trợ những mục tiêu quan trọng nhất của bạn trong cuộc sống. Anh ấy hoặc cô ấy sẽ không cản trở bạn đạt những mục tiêu đó mà sẽ giúp bạn đạt được chúng – đặc biệt nếu bạn thiết lập một số muc tiêu để cùng thực hiện. Nếu bạn thấy mình mâu thuẫn với đối tác về những mục tiêu và giấc mơ quan trọng thì khi đó anh/ cô ấy có thể là người bạn đời không phù hợp để đưa ra một cam kết dài hạn (hoặc duy trì cam kết dài hạn). Nhưng một khi bạn tìm thấy 1 ai đó mà bạn có thể xây dựng một cuộc sống cùng nhau thì sự cam kết sẽ nâng cao cuộc sống đó, bằng cách làm bạn dễ dàng hơn để đạt được những mục tiêu và giấc mơ của bạn cũng như mang lại cho bạn một người cùng đạt mục tiêu với bạn. 

Một số người do dự khi đưa ra những cam kết lâu dài vì sợ rằng chúng sẽ kết thúc vào một ngày nào đó. Tất nhiên chúng có thể kết thúc! Theo thời gian thì những mục tiêu và giấc mơ thay đổi, vì mọi người thay đổi – và đến lúc đó, những mối quan hệ thường kết thúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là mối quan hệ không mang lại nhiều lợi ích. Sự thành công của một mối quan hệ không được đánh giá bởi thời gian nó kéo dài – đặc biệt là sự kéo dài một cách nặng nề – mà ở chỗ nó làm bạn hạnh phúc và mãn nguyện như thế nào trong khi nó tồn tại. Chúng ta không yêu bất kỳ cuốn sách yêu thích nào của chúng ta ít hơn vì chúng đã kết thúc. Chúng ta nhớ về chúng đầy trĩu mến vì niềm vui chúng mang lại cho chúng ta khi đọc chúng, và sau đó chúng ta đọc tiếp những cuốn sách mới! (Đôi lúc chúng ta đọc lại chúng, nhưng nó không bao giờ giống nhau – đôi lúc nó có thể hay hơn! Điều này cũng được áp dụng với những mối quan hệ.)

Nhiều người đang hoài nghi giá trị của hôn nhân hoặc sự cam kết lâu dài, những người khác thì có một sự lý tưởng không thực tế. Nhưng sự thật là, một mối quan hệ có thể không kéo dài mãi mãi, nhưng nó có thể rất tuyệt vời trong khi nó tồn tại. Và điều đó chưa đủ sao?

Thanh Hằng dịch

Tham khảo

The Wrong Way—and the Right Way—to Think about Long-Term Commitment and
Marriage
Is marriage worth less if it doesn’t last forever?
Published on January 11, 2012 by Mark D. White, Ph.D. in Maybe It’s Just Me,
But…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s