Heidi Grant Halvorson – Lâu hơn không có nghĩa là tốt hơn

Một nguyên nhân mạnh mẽ nhưng bị che dấu lý giải tại sao sự thay đổi là khó khăn.

Không phải mọi người sợ thay đổi mà vì họ tin rằng (thường ở cấp độ vô thức) khi bạn đã làm một việc nào đó theo một cách nhất định trong một thời gian thì nó nhất định phải là một cách tốt để làm mọi việc. Và bạn càng làm theo cách đó càng lâu thì càng tốt.

Vì vậy, sự thay đổi không đơn giản chỉ là đón nhận một điều gì đó lạ, mà nó còn là sự từ bỏ những điều cũ (và do đó là tốt) để đón nhận những điều mới (và do đó là không tốt)

Nghiên cứu gần đây cho thấy mọi người có một sự yêu thích hơn đối với những thứ đã tồn tại trong khoảng thời gian dài hơn. Trong một nghiên cứu, những sinh viên được nói là thuật châm cứu đã tồn tại trong 2000 năm thể hiện những thái độ tán thành hơn so với những người được nói nó chỉ tồn tại trong 250 năm. Trong một nghiên cứu khác, các sinh viên ưa thích khoá học được mô tả là duy trì trạng thái hiện tại hơn một khoá học mới, và thậm chí thích khoá học hơn nữa nếu nó đã tồn tại được khoảng 100 năm hơn là chỉ 10 năm.

Về mặt vô thức, tất cả chúng ta tin rằng ‘sự lâu dài = tốt‘. Phải thừa nhận rằng, rất nhiều trường hợp mà điều này là hoàn toàn hợp lý . Khi một sản phẩm cụ thể hoặc cách làm việc đã được thử thách trước thời gian, nó có lẽ là vượt trội so với các lựa chọn thay thế, ít nhất là ở một số khía cạnh .

Vấn đề là sự lâu dài và truyền thống không phải luôn luôn dự đoán chính xác về tính tốt – quán tính, thói quen, năng lực tiếp thị, tiếp thị độc quyền thị trường, và sợ thay đổi có thể là tất cả những lý do lý giải tại sao chúng ta không thử làm điều gì đó mới. Cũng có những lĩnh vực trong cuộc sống thực sự không bị ảnh hưởng bởi thành kiếm này, như nghệ thuật hoặc nấu ăn, nó tồn tại được bao lâu ít liên quan đến sự thỏa mãn về thẩm mỹ hoặc sự ngon miệng bạn tìm thấy trong đó.

Nhưng cuối cùng thì nó vẫn có ảnh hưởng. Trong một nghiên cứu, mọi người xem một bức tranh được mô tả là được vẽ vào năm 1905 cảm thấy thỏa mãn hơn khi ngắm nó so với những người cũng được xem bức tranh tương tự nhưng được mô tả là được vẽ vào năm 2005. Trong một nghiên cứu khác, mọi người ngưỡng mộ một cái cây được mô tả có tuổi thọ 4500 năm hơn là những người được xem cùng một cái cây được tả chỉ có tuổi thọ 500 năm.

Một ví dụ ưa thích của tôi là những người tham gia được đưa cho một miếng socola châu Âu. Nó được mô tả là lần đầu tiên được bán trong vùng đó hoặc là cách đây 73 năm hoặc là cách đây 3 năm. Đoán xem nhóm nào đánh giá mùi vị socola ngon hơn.

Không phải là không khả thi để vượt qua thành kiến vô thức này, nhưng nếu bạn muốn thành công, bạn cần bắt đầu nhận ra nó ở đó. Sự thay đổi và đổi mới đòi hỏi chúng ta không chỉ thuyết phục người khác rằng những điều mới lạ có thể là tốt mà chúng ta còn phải chỉ ra những giả định (thường là vô thức) của họ. 

Thanh Hằng dịch

Nguồn:
Longer May Not Be Better, But It Seems That Way
One powerful but hidden reason why change is hard.
Published on February 16, 2011 by Heidi Grant Halvorson, Ph.D. in The Science of Success
Psychology Today

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s