J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của cái rổ

 

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của cái rổ

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage

Đối với Jung, nó tượng trưng cho thân xác người mẹ (31). Trên đồng xu Hi-lạp, hình tượng của cái rổ được cây thường xuân bao phủ lên chính là biểu tượng cho những nghi thức bí truyền của Bakkhos [hay còn gọi là Dyonisos]. Người ta nói rằng Semele, trong lúc bà mang thai Bakkhos, được đặt trong một cái rổ và bị ném ra sông (tính biểu tượng của nước gắn liền với ý niệm về sinh sản) (8).

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20140118

Nguyên chú của tác giả:

(8) B. G. P. Diccionario universal de la mitologia. Barcelona, 1835.

(31) JUNG, C. G. Symbols of Transformation (Collected Works, 5). London, 1956. 

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Basket.” A Dictionary of Symbols. Bản Anh ngữ của Jack Sage. Phiên bản thứ 2. London: Routledge, 1971.

A Dictionary of Symbols

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s