Biểu tượng của chim cu gáy

Một biểu tượng của lòng trung thành và của  tình thân ái giữa người với người (8). Nó được tìm thấy trong nhiều phúng dụ và thi thoảng bị lầm với chim bồ câu.

Trịnh Ngọc Thìn dịch

18/3/2014

Chú thích của tác giả:

(8): B. G. P. Diccionario universal de la mitología. Barcelona, 1835

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Turtle Dove ” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s