J. E. Cirlot – Biểu tượng của sói

Biểu tượng của sói 

Biểu tượng cho lòng can trường của người La Mã và Ai Cập. Nó còn xuất hiện như kẻ  canh gác trong vô số các đền đài (8). Trong thần thoại Bắc Âu, chúng ta được kể về con sói quỷ Fenrir đã phá hủy những chiếc cùm và xích sắt  rồi cuối cùng bị giam cầm nơi tận cùng  lòng đất. Người ta còn nói rằng, cùng với thời kì thoái trào của các vị thần – kết thúc của thế giới – con quỷ cũng sẽ thoát khỏi nhà ngục và sau đó nhai ngấu ngiến vầng thái dương. Ở điểm này, vì thế, sói dường như là biểu tượng cho nguyên lý của cái ác, trong khuôn mẫu của những ý tưởng có liên quan một cách không thể hoài nghi được với thuyết sáng thế của phái Ngộ-đạo. Thần thoại Bắc Âu giả định rằng trật tự vũ trụ là khả thể chỉ nhờ việc  khống chế tạm thời sự hỗn độn và khả năng phá huỷ của vũ trụ – một khả năng mà (thông qua quá trình của Sự đảo ngược biểu tượng) cuối cùng phải giành đươc thắng lợi. Thần thoại đó cũng nối kết với tất cả những ý niệm khác về sự hủy diệt  cuối cùng của thế giới, dù bằng nước hay  bằng lửa.

Trịnh Thìn dịch

Chú thích của tác giả:

(8) B. G. P. Diccionario universal de la mitología. Barcelona, 1835

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Wolf” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s