J. E. Cirlot – Đàn hạc

Ngang với ngựa trắng (4) và cái thang huyền bí. Nó đóng vai trò như một cầu nối giữa thiên đàng và trần thế. Đây là lí do vì sao, trong Edda, các anh hùng bày tỏ khát khao của họ được đem theo một chiếc đàn hạc xuống mồ, để dễ dàng đưa lối họ đến với thế giới khác. Cũng có một kết nối gần gũi giữa đàn hạc và thiên nga (50). Nó cũng có thể được coi như một biểu tượng của sức căng cố hữu của dây đàn với nỗ lực của nó hướng đến tình yêu và thế giới siêu nhiên, một tình cảnh của sự căng thẳng vốn câu rút con người trong từng khoảnh khắc của nỗi chờ mong thống khổ trong cuộc đời trần thế của y. Điều này có lẽ sẽ giải thích cho chi tiết của Garden of Delights (Khu vườn của Những niềm vui thú) của Bosch, chỗ một hình nhân bị câu rút treo trên những sợi dây đàn của một chiếc đàn hạc. Âm nhạc trở thành một biểu tượng của sự biểu lộ thuần khiết của Ý chí (Schopenhauer), đàn hạc có thể được coi như một hiện thân đặc trưng và đặc biệt mãnh liệt của âm thanh trong vai trò vật tải của sự căng thẳng và đau khổ, của hình thái và những sinh-lực.

Đàn hạc. Các chi tiết của Garden of Delights (Khu vườn của Những vui thú) của Bosch, trong đó tính biểu tượng kịch tính của chiếc đàn hạc có thể được trực cảm.

Các chi tiết của Garden of Delights (Khu vườn của Những niềm vui thú) của Bosch, trong đó tính biểu tượng đầy kịch tính của chiếc đàn hạc có thể được trực cảm.

K.H. dịch
2015.01.07

Nguyên chú của tác giả:
(4) BAYLEY, Harold. The Lost Language of Symbolism. London, 1912 (repr. 1951)
(50) SCHNEIDER, Marius. El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Barcelona, 1946

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Harp” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s