J. E. Cirlot – Ong

Trong ngôn ngữ tượng hình Ai-cập, biểu hiệu của ong là một từ hạn định trong danh pháp hoàng gia, một phần vì sự tương đồng với tổ chức vương quốc của loài côn trùng này, nhưng đặc biệt hơn bởi những ý tưởng về tính chăm chỉ, hoạt động sáng tạo và sự thịnh vượng liên đới với sản lượng mật ong (19). Trong truyện ngụ ngôn của Samson (Judges xiv, 8) con ong hiện ra trong cùng ý nghĩa này. Tại Hi-lạp nó là biểu tượng của công việc và sự tuân phục. Theo một truyền thống Delphi, cái thứ hai trong số những đền thờ xây ở Delphi đã được dựng lên bởi những con ong. Trong lời dạy của Orpheus, những linh hồn được tượng trưng bởi những con ong, không chỉ bởi sự liên đới với mật ong mà còn bởi chúng di trú theo đàn rời khỏi tổ, vì người ta cho rằng những linh hồn ‘tụ đàn’ rời khỏi nhất thể thiêng liêng theo một thể cách tương tự (40). Trong tính biểu tượng Kitô-giáo, và đặc biệt suốt thời kì Lãng mạn, những con ong là những biểu tượng của sự siêng năng và tài hùng biện (20). Trong những truyền thống Ấn-Aryan và Moslem chúng có cùng sự tạo nghĩa tinh thần thuần khiết như trong lời dạy của Orpheus (50).

K.H. dịch
2015.01.08

Nguyên chú của tác giả:
(19) ENEL. La langue sacrée. Paris, 1932
(20) FERGUSON, George W. Signs and Symbols in Christian Art. New York, 1954
(40) MERTENS STIENON, M. L’Occultisme du zodiaque. Paris, 1939
(50) SCHNEIDER, Marius. El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Barcelona, 1946

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Bee” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s