J. E. Cirlot – Đàn lia

Một biểu tượng của sự liên hội hài hoà của những lực lượng vũ trụ, một liên hội mà, trong thể hỗn mang của nó, được biểu thị bằng một bầy cừu (40). Bảy dây của đàn lia tương ứng với bảy hành tinh. Timotheus thành Miletus đã tăng số dây đàn lên mười hai (tương ứng với các biểu tượng của vòng Hoàng đạo). Một loạt triển khai cùng dạng được thực hiện bởi Arnold Schoenberg trong thời đại chúng ta bằng cách ban cấp cùng giá trị cho những nốt của gam nửa cung như cho những nốt của gam nguyên, tạo ra một gam mới của mười hai nốt thay cho gam cũ của bảy nốt. Schneider suy ra một so sánh giữa đàn lia và lửa, gợi nhắc rằng trong đền thờ ở Jerusalem (theo Exodus xxxviii, 2) có một bàn thờ với sừng ‘phủ đồng’ ở mỗi bên, và khói cúng tế bốc lên giữa chúng. Đàn lia, cũng vậy, phát ra âm thanh thông qua các sừng định hình các cạnh trong cấu trúc của nó, và đại diện cho mối liên hệ giữa trần thế và thiên đàng (50).

K.H. dịch
2015.01.13

Nguyên chú của tác giả:
(40) MERTENS STIENON, M. L’Occultisme du zodiaque. Paris, 1939
(50) SCHNEIDER, Marius. El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Barcelona, 1946

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Lyre” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s