J. E. Cirlot – Ếch

Ếch đại diện cho sự chuyển tiếp từ Nguyên tố đất đến Nguyên tố nước, và ngược lại. Kết nối này cùng sự mắn đẻ tự nhiên là một thuộc tính bắt nguồn từ đặc tính lưỡng cư của nó (50), và nó cũng là một sinh vật mang tính trăng với cùng lí do này; có nhiều truyền thuyết kể về một con ếch trên mặt trăng, và trong nhiều nghi lễ nó được coi là có thể cầu gọi mưa rào (17). Ở Ai-cập, nó là một tượng vật của Herit, vị nữ thần đã hỗ trợ Isis trong nghi lễ hồi sinh Osiris. Do vậy, những con ếch nhỏ xuất hiện tại sông Nile vài ngày trước khi nước sông tràn bờ được coi là những điềm triệu của sự phì nhiêu (39). Theo Blavatsky, ếch là một trong những sinh vật chính yếu liên quan đến ý tưởng về sự sáng tạo và hồi sinh, không chỉ vì nó lưỡng cư mà còn bởi những chu kì xuất hiện và biến mất luân phiên của nó (những pha biểu thị đặc điểm tương tự của mọi sinh vật mang tính trăng). Các vị thần ếch từng được đặt trên những xác ướp và những người Kitô-giáo thuở đầu đã kết hợp họ vào hệ thống biểu tượng của mình (9). Cóc là một tương phản của ếch, như tò vò là tương phản của ong mật. Jung gọt giũa tất cả điều trên qua một bình luận rằng, với cấu tạo cơ thể của nó, hơn bất kì loài sinh vật máu lạnh nào, ếch thấy trước Con người; và Ania Teillard gợi nhắc rằng ở trung tâm bức tranh The Temptation of St. Anthony (Sự cám dỗ của Thánh Anthony), Bosch đặt một con ếch, với cái đầu của một con người già nua, thăng bằng trên một cái đĩa được giữ bởi một Người nữ da đen. Ở đây nó đại diện cho giai đoạn cao nhất của sự tiến hoá. Do đó, ‘sự biến hình của hoàng tử thành ếch’ thường xảy ra trong những truyền thuyết và truyện kể dân gian (56).

K.H. dịch
2015.01.21

Nguyên chú của tác giả:
(9) BLAVATSKY, H. P. The Secret Doctrine. London, 1888
(17) ELIADE, Mircea. Tratado de historia de las religiones. Madrid, 1954
(39) MARQUÈS RIVIÈRE, J. Amulettes, talismans et pantacles. Paris, 1950
(50) SCHNEIDER, Marius. El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Barcelona, 1946
(56) TEILLARD, Ania. Il Simbolismo dei Sogni. Milan, 1951

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Frog” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s