J. E. Cirlot – Bóng tối

Ngang với vật chất, với tính mẹ và tính nảy nở, nhưng nó có mặt trước sự phân hoá của vật chất (9). Tính nhị nguyên ánh sáng / bóng tối không nảy sinh như một thể thức tượng trưng của luân lí cho đến khi bóng tối nguyên thuỷ được tách thành ánh sáng và bóng tối. Do đó, khái niệm thuần tuý của bóng tối, trong truyền thống biểu tượng, không tương đồng với sự tăm tối – mà ngược lại, nó tương ứng với hỗn mang nguyên thuỷ. Nó cũng có liên quan đến hư không huyền bí, và, vì vậy, ngôn ngữ Bí ẩn (Hermetic language) là một obscurum per obscurius, một con đường dẫn về bí mật sâu thẳm của Cội nguồn. Theo Guénon, ánh sáng là nguyên lí cơ bản sau sự phân hoá và trật tự tôn ti. Sự tăm tối có trước trong Fiat Lux, trong phái biểu tượng truyền thống, luôn đại diện cho trạng thái dẫn đến hỗn mang của những tiềm lực không được khai phóng (29). Do đó, bóng tối lan truyền vào thế giới, sau sự có mặt của ánh sáng, là thoái bộ; cũng do đó, thực tế theo truyền thống nó được liên kết với nguyên lí cái ác và những năng lượng nền tảng, không được thăng hoa.

K.H. dịch
2015.02.06

Nguyên chú của tác giả:
(9) BLAVATSKY, H. P. The Secret Doctrine. London, 1888
(29) GUÉNON, René. Aperçu sur l’Initiation. Paris

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Darkness” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s