J. E. Cirlot – Mây

Có hai khía cạnh chính trong tính biểu tượng của mây: một mặt chúng có liên quan đến tính biểu tượng của sương mù, tạo nghĩa thế giới trung gian giữa sự-định-hình và sư-vô-định-hình; mặt khác chúng kết nối với ‘Nước Trên cao’ – vương quốc của Neptune (thần Biển) cổ xưa. Khía cạnh nguyên sơ của mây tượng trưng cho những hình thức như hiện tượng và vẻ ngoài, luôn trong một trạng thái biến hoá, che khuất phẩm chất bất biến của chân lí cao hơn (37). Khía cạnh thứ hai của mây biểu lộ sự kết nối họ hàng với tính biểu tượng của sự màu mỡ và mối liên hệ tương tự của chúng với tất cả những gì được xác định đem lại sự phì nhiêu. Do đó truyền thống biểu tượng Kitô-giáo cổ diễn giải mây đồng nghĩa với nhà tiên tri, vì những lời tiên tri là nguồn mạch sâu kín của sự làm màu mỡ (fertilization), mang tính chất thiên đàng trong nguồn cội (46). Do đó cũng dẫn đến kết luận của Bachelard rằng mây nên được coi như một sứ giả tượng trưng (3).

K.H. dịch
2015.02.09

Nguyên chú của tác giả:
(3) BACHELARD, GASTON. L’Air et les Songes. Paris, 1943
(37) LÉVI, Éliphas. Les Mystères de la Kabbale. Paris, 1920
(46) PINEDO, Ramiro de. El Simbolismo en la escultura medieval española. Madrid, 1930

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Clouds” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s