J. E. Cirlot – Mưa

Mưa mang tính biểu tượng chủ yếu và hiển nhiên như một tác nhân làm màu mỡ, và có liên quan đến tính biểu tượng tổng quát của sự sống (26) và nước. Ngoài ra, với cùng một nguyên nhân, nó tạo nghĩa sự thanh lọc, không chỉ vì giá trị của nước như ‘vật chất phổ quát (universal substance)’ – như tác nhân trung gian giữa sự-vô-định-hình hoặc thể-khí và sự-định-hình hoặc thể-rắn, một khía cạnh phổ biến đối với tất cả các truyền thống biểu tượng (29) – mà còn vì thực tế rằng nước mưa rơi xuống từ trời cao (7). Do đó nó cũng có cùng nguồn gốc với ánh sáng. Điều này giải thích tại sao, trong nhiều thần thoại, mưa được coi là một biểu tượng của ‘uy lực tinh thần’ của thiên giới giáng xuống trần thế (28). Trong khoa luyện đan, mưa tượng trưng cho sự ngưng tụ hoặc sự tẩy trắng (albification) – minh chứng rõ hơn rằng, với những nhà luyện đan, nước và ánh sáng thuộc cùng họ biểu tượng.

K.H. dịch
2015.02.09

Nguyên chú của tác giả:
(7) BERTHELOT, René. La pensée de l’Asie et l’astrobiologie. Paris, 1949
(26) GUÉNON, René. Man and his Becoming according to the Vedanta. London, 1945
(28) GUÉNON, René. Le Roi du monde. Paris, 1950
(29) GUÉNON, René. Aperçu sur l’Initiation. Paris

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Rain” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s