J. E. Cirlot – Sương mù

Sương mù tượng trưng cho những gì vô định, hoặc sự dung hợp của các Nguyên tố khí và nước, và sự mịt mờ không thể tránh khỏi của đường nét từng khía cạnh và từng pha đặc trưng trong diễn trình tiến hoá. ‘Sương lửa’ là một giai đoạn của sự sống vũ trụ theo sau trạng thái hỗn mang (9) và tương ứng với ba Nguyên tố tồn tại trước Nguyên tố rắn đặc – đất.

K.H. dịch
2015.02.09

Nguyên chú của tác giả:
(9) BLAVATSKY, H. P. The Secret Doctrine. London, 1888

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Mist” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s