J. E. Cirlot – Sương

Tất cả những gì giáng xuống từ trời cao (sấm sét, thiên thạch, vẫn thạch, mưa hoặc sương) đều mang một đặc tính linh thiêng. Nhưng sương mang một tạo nghĩa kép, đồng thời ám chỉ sự chiếu sáng tinh thần, vì nó là báo hiệu chân chính của bình minh và ngày đang đến (33). Thứ nước tinh khiết, trong trẻo của sương, theo một số truyền thống, kết nối gần gũi với ý niệm về ánh sáng. Ở Viễn Đông (Far East) thỉnh thoảng người ta nhắc đến ‘cây sương ngọt’ mọc trên núi Kuen-Lun (Côn Lôn), tương đương với núi Meru của người Ấn-giáo và những ngọn núi thiêng khác tượng trưng cho trục-thế-giới. Ánh sáng lan toả từ cây này (25), và, qua tiến trình cảm giác kết hợp (synaesthesia), nó được biết đến như ‘cây hát’ trong truyền thuyết và truyền thống dân gian.

K.H. dịch
2015.02.09

Nguyên chú của tác giả:
(25) GUÉNON, René. Le Symbolisme de la croix. Paris, 1931
(33) JUNG, C. G. ‘Psychology of the Transference’. In The Practice of Psychotherapy (Collected Works, 16). London, 1954

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Dew” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s