J. E. Cirlot – Quạ

Vì màu đen của nó, quạ được kết nối với ý tưởng về sự khởi đầu (như đã được biểu thị trong những biểu tượng như đêm mẹ, bóng tối nguyên thuỷ, đất đai màu mỡ). Vì cũng kết nối với khí quyển, nó là một biểu tượng cho quyền năng phi thường, sáng tạo, và cho sức mạnh tâm linh. Vì khả năng bay lượn, nó được coi là một sứ giả. Và, tóm lại, quạ đã được phong cho một tạo nghĩa vũ trụ sâu rộng bởi nhiều người nguyên thuỷ. Thực vậy, đối với những người Anh-điêng Da đỏ ở Bắc Mĩ nó là đấng khai hoá vĩ đại và là đấng sáng tạo của thế giới khả kiến. Nó có một ý nghĩa tương tự đối với những người Celt và những bộ lạc German, cũng như ở Siberia (35). Trong những nền văn hoá cổ điển nó không còn sở hữu những ngụ ý rộng lớn như vậy nữa, nhưng vẫn duy trì những quyền năng huyền bí nào đó và đặc biệt là năng lực nhìn thấy trước tương lai; do đó tiếng kêu của nó đóng một vai trò đặc biệt trong những nghi lễ bói toán (8). Trong hệ biểu tượng Kitô-giáo nó là một phúng dụ của sự cô độc. Giữa những nhà luyện đan nó khôi phục lại vài đặc tính gốc được gán cho nó bởi những người nguyên thuỷ, đặc biệt thay thế cho nigredo [sự tăm tối], hay trạng thái ban đầu vốn là đặc tính cố hữu của vật chất căn bản và trạng thái được sinh ra bởi sự chia tách các Nguyên tố (putrefactio [sự phân huỷ]) (32). Một sự mở rộng thú vị về tính biểu tượng của quạ là hình dung nó có ba chân được vẽ bên trong một cái đĩa mặt trời. Trong hình dạng này nó là biểu hiệu đầu tiên của những biểu hiệu hoàng đế Trung-hoa, và đại diện cho Yang [Dương] hay sự sống năng động của vị Hoàng đế. Ba cái chân tương ứng với hệ biểu tượng mặt trời của giá ba chân: ánh sáng đầu tiên hay mặt trời đang mọc, thiên đỉnh hay mặt trời giữa trưa, và hoàng hôn hay mặt trời đang lặn. Trong cái nhìn của Beaumont, quạ tự nó tạo nghĩa sự cô lập của kẻ sống trên một bình diện cao cấp hơn (5), đây là tính biểu tượng của tất cả những loài chim cô độc nói chung.

K.H. dịch
2015.08.04

Nguyên chú của tác giả:
(5) BEAUMONT, A. Symbolism in Decorative Chinese Art. New York, 1949
(8) B. G. P. Diccionario universal de la mitología. Barcelona, 1835
(32) JUNG, C. G. Psychology and Alchemy (Collected Works, 12). London, 1953
(35) KRAPPE, A. H. La Genèse des mythes. Paris, 1952

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Crow” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s