J. E. Cirlot – Nhân ngưu

Một quái vật thần thoại nửa thân dưới là người và nửa thân trên là bò. Mê cung ở Crete đã được xây để khống chế con nhân ngưu. Quái vật này ăn thịt, và những người Athens bại trận bị bắt buộc cứ bảy năm một lần phải tiến cống bảy đồng nam và bảy trinh nữ cho nó ăn thịt. Cống lễ này đã được dâng nộp ba lần, nhưng vào dịp thứ tư Theseus đã tiêu trừ con nhân ngưu với sự trợ giúp của Ariadne và sợi chỉ thần kì của nàng (8). Mỗi thần thoại và truyền thuyết ám chỉ đến những cống lễ, những quái vật hay những anh hùng chiến thắng đều minh hoạ một hoàn cảnh vũ trụ (gồm cả những ý tưởng của thuyết Ngộ-đạo về đấng sáng tạo độc ác và về sự cứu thế), một ẩn ý xã hội (ví dụ, về một tình trạng bị áp bức bởi một bạo chúa, hay một tai hoạ, hay bởi một lực chống đối nào đó khác) và một tạo nghĩa tâm lí gắn liền với tập thể hay cá thể (ngụ ý ưu thế của con quái vật trong con người, và cống lễ và sự hiến tế mặt tốt đẹp của y: những ý tưởng, những tình cảm và những xúc cảm của y). Nhân ngưu đại diện cho nấc cuối cùng trong thứ bậc các mối liên hệ giữa mặt tinh thần và mặt thú vật trong con người. Ưu thế của mặt tinh thần được tượng trưng bởi kị sĩ; sự phổ biến của mặt quái ác được biểu thị bởi con nhân mã với thân mình của một con ngựa hoặc bò. Sự đảo ngược của điều này, đầu giống thú và thân mình con người, ngụ ý ưu thế của các lực căn bản vượt thắng thái cực luận lí của nó. Tính biểu tượng của số bảy (như trong những con rồng bảy đầu, hay một thời kì bảy năm, hay sự hiến tế bảy thiếu niên) luôn biểu thị một mối quan hệ với những chuỗi căn bản (đó là: các ngày trong tuần, các vị thần hành tinh, các hành tinh, và những Thói xấu và những Mối tội đầu cùng với những Đức hạnh tương ứng). Đánh bại một quái vật bảy đầu là chế ngự được những ảnh hưởng tai ác của các hành tinh (do hệ quả của sự cân bằng của các hành tinh với những bản năng và những lực căn bản hơn).

K.H. dịch
2015.08.
13

Nguyên chú của tác giả:
(8) B. G. P. Diccionario universal de la mitología. Barcelona, 1835

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Minotaur” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s