J. E. Cirlot – Nhân sư

Một hữu thể thần thoại bao gồm vài phần của con người và bốn phần của nhiều loài thú khác nhau. Nhân sư ở Thebes có đầu và ngực của một phụ nữ, thân mình của một con bò hoặc chó, các móng vuốt của một con sư tử, đuôi của một con rồng và đôi cánh của một con chim (8). Là hiện thân tối cao của điều bí ẩn, nhân sư bền bỉ canh gác một ý nghĩa tối hậu cần được giữ nguyên trạng mãi mãi vượt qua sự hiểu biết của con người. Jung nhìn thấy trong nó một sự tổng hợp của ‘Mẹ Khủng khiếp [Terrible Mother]’, một biểu tượng cũng đã ghi dấu trong thần thoại (31). Mặt nạ của nhân sư gắn liền với hình ảnh người mẹ và cũng gắn liền với hệ biểu tượng thiên nhiên; nhưng dưới lớp mặt nạ này ẩn náu những ngụ ý của thần thoại về tính đa dạng hay về sự phân mảnh bí ẩn của vũ trụ. Theo truyền thống bí truyền, nhân sư Giza là một sự tổng hợp toàn bộ kiến thức của quá khứ. Nó được biểu thị đang lặng ngắm mặt trời mọc và dường như ôm trọn cả trời và đất theo đúng ý nghĩa này. Tất nhiên, nó là một biểu tượng kết hợp, giữa tính hỗn tạp của sự tồn tại, bốn Nguyên tố (tương ứng với những bộ tứ [tetramorph]) với nguyên tố thứ năm [quintessence] hay tinh thần (tạo nghĩa bởi phần con người của vật tượng trưng) (49).

sphinx

Nhân sư. Hi-lạp, thế kỉ 5 trước Công nguyên

K.H. dịch
2015.08.
13

Nguyên chú của tác giả:
(8) B. G. P. Diccionario universal de la mitología. Barcelona, 1835
(31) JUNG, C. G. Symbols of Transformation (Collected Works, 5). London, 1956
(49) SAUNIER, Marc. La Légende des symboles, philosophiques, religieux et maçonniques. 2nd edn. Paris, 1911

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Sphinx” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s