J. E. Cirlot – Ánh sáng

Theo truyền thống, ánh sáng ngang với tinh thần (9). Ély Star khẳng định rằng sự ưu việt của tinh thần có thể được nhận ra ngay lập tức bởi cường độ chiếu sáng của nó. Ánh sáng là biểu hiện của luân lí, của trí tuệ và bảy đức tính (54). Sự trắng sáng của nó ám chỉ một tổng hoà của Toàn thể (the All). Ánh sáng của bất kì màu sắc đã có nào đều sở hữu tính biểu tượng tương ứng với màu sắc ấy, cộng thêm tính tạo nghĩa của sự phát xạ từ ‘Trung tâm’, vì ánh sáng cũng là lực sáng tạo, năng lượng vũ trụ, sự chiếu sáng (57). Một cách tượng trưng, sự chiếu sáng đến từ phương Đông. Nói theo tâm lí học, trở nên sáng suốt nghĩa là trở nên nhận thức được nguồn sáng, vì vậy, nguồn sức mạnh tinh thần (32).

K.H. dịch
2015.02.09

Nguyên chú của tác giả:
(9) BLAVATSKY, H. P. The Secret Doctrine. London, 1888
(32) JUNG, C. G. Psychology and Alchemy (Collected Works, 12). London, 1953
(54) STAR, Ély. Les Mystères de l’Etre. Paris, 1902
(57) TESTI, Gino. Dizionario di Alchimia e di Chimica antiquaria. Rome, 1950

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Light” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Advertisements