Mark Fischetti – Thành phố hiệu năng cao

 

Mark Fischetti

Thành phố hiệu năng cao

Duy Đoàn chuyển ngữ 

 

Những khu đô thị trên khắp thế giới đang tận dụng nhiều giải pháp sáng tạo nhằm giảm việc tiêu thụ năng lượng, sử dụng nước, giảm lượng chất thải và khí thải, đồng thời cũng làm cho người dân có thể đi lại dễ dàng hơn.

Continue reading

Advertisements