Trẻ sơ sinh có thể tận dụng ngôn ngữ để nhận biết ý định của người khác

Đa số kiến thức trên đời này, từ những đặc tính vật lí cho đến các trạng thái tâm lí bên trong con người, hết thảy đều được con người tiếp nhận thông qua câu chữ và ngôn từ trong lời nói. Người lớn dùng lời nói để truyền tải và thu nhận những thông tin về các khía cạnh trong đời sống; thông tin có thể là trực quan, nhìn thấy được, hoặc là những khía cạnh trừu tượng như tín ngưỡng, tri thức, mong muốn, ước ao, v.v.. Có thể xem lời nói là một phương tiện giao tiếp rất hiệu quả, giúp ta truyền đạt nhanh chóng những đặc điểm trừu tượng. Thế là người ta đặt câu hỏi là liệu trẻ sơ sinh có nhận ra được chức năng của lời nói trong việc giao tiếp, truyền đạt thông tin hay không.

Mặc dù có những nghiên cứu cho biết trẻ sơ sinh dường như có thể dựa vào lời nói để phân loại những đồ vật hay phân biệt những vật cụ thể nhìn thấy được, nhưng chưa có nghiên cứu nào khảo xét trực tiếp việc trẻ sơ sinh có nhận ra được là lời nói có chức năng truyền đạt ý định của người khác. Gần đây, trong một bài báo cáo khoa học đăng hồi cuối tháng 7 trên tờ Kỉ yếu của Học viện Khoa học Quốc gia Hoa-kì (Proceedings of the National Academy of Sciences – PNAS), các nhà nghiên cứu đến từ trường New York University và McGill University đã công bố nghiên cứu mới cho biết trẻ sơ sinh có khả năng nhận ra được rằng lời nói truyền đạt những ý định trừu tượng. Nghiên cứu này đã soi sáng một phần cho ta biết rằng trong những năm tháng đầu đời, chúng ta dựa vào ngôn ngữ như thế nào để có thể thu nhận được những kiến thức nằm ngoài kinh nghiệm thực tiễn của mình.  Continue reading

Advertisements